PROJECT MANAGER

Partner: Klaster intermodlanog prijevoza

Mr Marijan Cukrov, cukrov@shortsea.hr

Tel. 0038551344252

FINANCIAL MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Klaster intermodlanog prijevoza

Ms Tanja Vujnović Kereš, vujnovic@shortsea.hr

Tel. 0038551344252

COMMUNICATION MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Klaster intermodlanog prijevoza

Ms Martina Antunović, antunovic@shortsea.hr

Tel. +3859890863165